Gapcio

Gapcio-->Gapcio nie jest leniwy. On tylko nie troszczy się o nic. Jeżeli zostanie zapytany "możesz to zrobić?", on to zrobi, ale wolno. Nigdy nie puszczają mu nerwy.


Wstecz
© 2002-2013 Copyright Jan Jakub Roman