Poeta

Poeta-->Z piórem w jednej i pergaminem w drugiej ręce, Poeta spędza dni pisząc prozę, wiersze i eseje.


Wstecz
© 2002-2013 Copyright Jan Jakub Roman