Pracóś

PracóśZłota-rączka, Pracóś jest człowiekiem pracy. Jest także wynalazcą. Ołówek za jego uchem jest zawsze używany do szkicy różnych rzeczy np. robota, maszyny do smerfnego deszczu czy odmierzacza smerfoczasu.


Wstecz
© 2002-2007 Copyright Jan Jakub Roman