Smerfuś

Smerfuś-->Pewnej księżycowej nocy, Smerfuś został przyniesiony do wioski przez bociana. Skąd? Nikt tego nie wie, ale wszyscy, bez wyjątku, szybko go zaadoptowali chociaż przez niego normalne życie w wiosce zostało zachwiane.


Wstecz
© 2002-2013 Copyright Jan Jakub Roman